U kunt met ons telefonisch een afspraak maken op 030-6872047 of u kunt het aanmeldformulier op de website invullen. Bij het eerste bezoek neemt u het verzekeringsbewijs en een geldig legitimatiebewijs mee.

Tijdens het eerste gesprek worden de volgende punten besproken:

  • Uw klachten of reden van aanmelding;
  • Informatie over verloop behandeling (verwachte duur, tijd per behandeling, behandelfrequentie);
  • Uitleg over eventuele onderzoeken en testen;
  • Uitleg over samenwerking (indien van toepassing) met andere zorgverleners of leerkracht;
  • Mogelijkheid om verdere vragen te bespreken.

Behandeling

Naar aanleiding van het eerste gesprek wordt de inhoud van de behandeling vorm gegeven. Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw klacht of aandoening. Wij geven u informatie en adviezen. Daarnaast worden oefeningen meegegeven die thuis met een vaste regelmaat herhaald dienen te worden.

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

Als de afspraak niet wordt nagekomen, of te laat wordt afgezegd, ontvangt u een rekening van € 34,60. Deze rekening kan niet worden ingediend bij de verzekering.

De praktijk is altijd bereikbaar via telefoon/voicemail (030-6872047), email (staan bij link over ons) of het contactformulier van de website.